• Mirosław Kalinowski - Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów
  • Aneta Tyborowska - Dyrektor Operacyjny
  • Maja Kurzelewska - Dyrektor Departamentu Badań i Analiz
  • Anna Oziębło - Dyrektor Departamentu Paneli Badawczych
  • Katarzyna Filipowicz - Dyrektor Departamentu Gromadzenia Danych
  • Robert Piętka - Dyrektor Departamentu Przetwarzania Danych
  • Katarzyna Kulhawik-Kuś - Dyrektor Departamentu Prawa i Procedur
  • Adam Ratański - Dyrektor Departamentu Finansów i Administracji