Ogłoszenie o pracę [KIM.2021.OP.2] Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Krajowy Instytut Mediów poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o pracę [KIM.2021.OP.2]
Krajowy Instytut Mediów poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Zakres obowiązków:
• sporządzanie i prowadzenie planu zamówień publicznych i planu postępowań;
• uzyskanie dodatkowych informacji od wnioskodawcy w celu przygotowania projektu dokumentacji m.in. opisu przedmiotu zamówienia, OPiW, SWZ, zaproszenia do negocjacji, wzoru umowy;
• przygotowywanie projektu dokumentacji dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowań na dostawy i usługi badawcze (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP);
• prowadzenie zgodnie z przepisami prawa postępowań w ww. zakresie, po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji przez osoby upoważnione;
• realizacja procesów zakupowych przy korzystaniu z platformy zakupowej;
• bieżące prowadzenie i archiwizacja dokumentacji;
• opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych;
• udział w pracach komisji przetargowej, w tym organizacja prac komisji od strony organizacyjno-technicznej;
• opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami przez innych pracowników pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących wytycznych oraz regulacji wewnętrznych;
• wsparcie pracowników merytorycznych w zakresie wyjaśnienia przepisów ustawy PZP;
• sporządzenia analizy potrzeb i wymagań, monitorowania umów;
• prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu zamówień publicznych;
• prowadzenie rejestru toczących się i zakończonych postępowań oraz udział w sporządzeniu sprawozdań z udzielonych zamówień;
• przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie i udział w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań.
Wymagania:
• minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
• wykształcenie wyższe;
• dobra znajomość MS Excel, Word;
• bardzo dobrych umiejętności organizacyjne;
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, współpracy w zespole oraz z klientem;
• umiejętność dzielenia się wiedzą;
• samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
ogłoszenie praca 2 Wielkość:127 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Data dodania 2021-09-27 19:57:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:33:57
Edytowane przez