„Dostawa mierników do Krajowego Instytutu Mediów Cz. II” znak sprawy: KIM/9/2022

„Dostawa mierników do Krajowego Instytutu Mediów Cz. II” znak sprawy: KIM/9/2022

Więcej Autor: Michał Kulesa

Badanie Założycielskie (numer referencyjny: KIM.5.2022)

Więcej Autor: Michał Kulesa

Umowa ramowa na świadczenie usług w zakresie dostarczania danych populacyjnych na temat konsumpcji mediów.

Nr referencyjny postępowania KIM.14.2021

Więcej Autor: Paweł Kalinowski

Nazwa postępowania: Świadczenie usług eksperckich na rzecz Krajowego Instytutu Mediów w podziale na części.

Nr referencyjny postępowania KIM.11.2021

Więcej Autor: Michał Kulesa
1 2 4