Badanie Założycielskie (numer referencyjny: KIM.5.2022)

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/625471

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Badanie Założycielskie (numer referencyjny: KIM.5.2022) Wielkość:13 KB Data:2022-06-24 Pobierz
Data dodania 2022-06-06 14:05:00
Dodane przez
Data edycji 2022-06-24 21:10:39
Edytowane przez Michał Kulesa