Zapytanie ofertowe łącze zapasowe LTE / 5G

Szanowni Państwo,

Krajowy Instytut mediów zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:

Łącze zapasowe LTE / 5G

Zamawiający oczekuje, że modem LTE/5G lub jego antena znajdować się będzie na dachu budynku siedziby zamawiającego przy ulicy Wiktorskiej 63 w Warszawie. Łącze będzie doprowadzone bezpośrednio do serwerowni zamawiającego z pominięciem pośrednich urządzeń aktywnych, zamawiający nie dopuszcza łącz przewodowych – światłowodowych oraz miedzianych, a także radiolinii radiowych jedyną dopuszczalną technologią jest łącze LTE/5G, zamawiający oczekuje łącze ze stałym publicznym adresem IP. Dostawca w ramach uruchomienia / opłat miesięcznych zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty doprowadzenia oraz utrzymania łącza z dachu do serwerowni zamawiającego w tym opłat budynkowych instalacyjnych i podobnych.

Czas obowiązania umową nie może być dłuższy niż 24 miesiące, jeżeli łącze ma limity transferu lub prędkości, a także zmniejszenie prędkości po określonym transferze (tzw. lejek) należy zawrzeć to w ofercie. Zamawiający określa czas uruchomienia jako nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź, oferty będą zbierane do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.
Ważność zobowiązania ofertą 21 dni

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe łącze zapasowe LTE / 5G Wielkość:94 KB Data:2022-08-16 Pobierz
Data dodania 2022-08-16 21:12:44
Dodane przez