Microsoft 365 Business Standard PL

Szanowni Państwo,

Krajowy Instytut Mediów zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:

95 x Microsoft 365 Business Standard PL

Zamawiający posiada licencje które wygasają 07-04-2023 oraz 08-04-2023. Okres licencjonowania dostarczonych licencji z tego zapytania od 07-04-2023 ważne jeden rok, docelowa łączna ilość licencji ma wynosić 95.

Zobowiązanie ofertą dwa tygodnie
Wymagany termin rozpoczęcia ważności licencji to 07-04-2023r.
Płatność na podstawie FV termin płatności 14 dni od dostarczenia licencji
Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2023 o godz. 12:00. Oferty otrzymane po
tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na
przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych
kosztów związanych z przygotowania oferty.

Nazwa Wielkość Data
Microsoft 365 Business Standard CSP Wielkość:94 KB Data:2023-03-17 Pobierz
Data dodania 2023-03-17 15:18:51
Dodane przez