Usługi operatora telefonii internetowej VoIP (ang. voice over internet protocol), na okres 5 miesięcy [Zapytanie ofertowe NR KIM.Z.4.6.2023]

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez Zamawiającego zamówień na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług operatora telefonii internetowej VoIP (ang. voice over internet protocol), na okres 5 miesięcy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać do dnia 09.06.2023 do godz. 15.00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta na usługi operatora telefonii internetowej VoIP”– mailem na adres: [email protected].

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe.KIM.Z.4.6.2023 Wielkość:269 KB Data:2023-06-05 Pobierz
Zapytanie ofertowe.KIM.Z.4.6.2023_wersja edytowalna Wielkość:96 KB Data:2023-06-05 Pobierz
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia przyszłej umowy KIM.Z.4.6.2023 Wielkość:67 KB Data:2023-06-05 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr KIM.Z.4.6.2023 Wielkość:56 KB Data:2023-06-15 Pobierz
Data dodania 2023-06-05 14:58:13
Dodane przez
Data edycji 2023-06-15 16:39:21
Edytowane przez Paweł Kalinowski