• Zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest prowadzenie badań z zakresu konsumpcji mediów elektronicznych oraz integracja danych dotyczących tego obszaru.

    Celem nadrzędnym KIM jest realizacja Badania Założycielskiego, które jest pierwszym na rynku jednoźródłowym pomiarem zbierającym pełną wiedzę o użytkowniku wszystkich mediów elektronicznych w jednym gospodarstwie domowym. Badanie to realizowane jest na szeroką skalę (30 tys. gospodarstw)  na w pełni losowej próbie (operat TERYT GUS), by zapewnić jego wiarygodność.

    Ponadto KIM realizuje dodatkowe badania gromadzące wiedzę o użytkownikach poszczególnych mediów – telewizji, radia i Internetu.