Powróć do aktualnej wersji

Umowa ramowa na świadczenie usług w zakresie dostarczania danych populacyjnych na temat konsumpcji mediów.

Nr referencyjny postępowania KIM.14.2021

Więcej Autor: Paweł Kalinowski

Umowa ramowa na świadczenie usług w zakresie dostarczania danych populacyjnych na temat konsumpcji mediów.

Nr referencyjny postępowania KIM.14.2021

Więcej Autor: Paweł Kalinowski