Powróć do aktualnej wersji

Administrator sieci i systemów IT

Więcej Autor: Michał Kulesa

Administrator sieci i systemów IT

Więcej Autor: Michał Kulesa

Administrator sieci i systemów IT

Więcej Autor: Michał Kulesa

Administrator sieci i systemów IT

Twój zakres obowiązków Administrowanie systemami serwerowymi, backupowymi, systemami zarządzania i monitoringu sieci, Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji w poczcie elektronicznej Obsługa usług chmurowych GCP i AWS Przygotowanie nowych i dostosowanie istniejących polityk GPO, instalatorów GPO oraz innych autoinstalatorów pod wdrażane systemy operacyjne na urządzeniach pracowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego Zarządzanie aktualizacjami systemów informatycznych oraz sprzętu sieciowego i serwerowego Wdrażanie nowych rozwiązań hardware oraz software wymagających prac z zakresu administracji IT oraz ingerujących w infrastrukturę IT

Więcej Autor: Michał Kulesa