Powróć do aktualnej wersji

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Krajowym Instytucie Mediów

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w siedzibie Krajowego Instytutu Mediów obejmuje czynności opisane w załączniku nr 1 Na powierzchniach obejmujących rzut dwóch pięter budynku, wynajmowanych przez KIM.

Więcej Autor: Michał Gniadek

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Krajowym Instytucie Mediów

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w siedzibie Krajowego Instytutu Mediów obejmuje czynności opisane w załączniku nr 1 Na powierzchniach obejmujących rzut dwóch pięter budynku, wynajmowanych przez KIM.

Więcej Autor: Michał Kulesa