Zapytanie_ofertowe EKSPERT DS. ADMINISTRACJI IT

Wszelkie informacje znajdują się w pliku do pobrania:

 

Warszawa, 3.02.2023r.
do Wykonawców biorących udział
w zapytaniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ekspert
ds Administracji IT”, z dnia 27.01.2023

Zamawiający, informuje, iż unieważnił przedmiotowe zapytanie ofertowe z powodu braku
ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
Jedyna złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta Wykonawcy ITsky sp. z o. o.
została odrzucona – nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego, gdyż nie zawierała niezbędnych elementów
wymaganych treścią zapytania.
Zamawiający wskazuje, iż oferta ww. firmy nie zawierała informacji o pracowniku
wyznaczonym do realizacji umowy i pomimo prośby o uzupełnienie jej treści wspomniane
oświadczenie nie zostało przekazana Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze
oferta jako niepełna podlega odrzuceniu, a zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie_ofertowe EKSPERT DS. ADMINISTRACJI IT Wielkość:132 KB Data:2023-01-27 Pobierz
Unieważnienie Wielkość:150 KB Data:2023-02-07 Pobierz
Data dodania 2023-01-27 16:40:03
Dodane przez
Data edycji 2023-02-07 14:58:46
Edytowane przez Michał Kulesa