Licencja PS IMAGO PRO sieciowa (licencja terminowa, roczna)

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:
Licencja PS IMAGO PRO sieciowa (licencja terminowa, roczna) O następujących składnikach:

Składniki System operacyjny Liczba  Typ instalacji Typ licencji Serwis licencji
PS Desktop Windows 3 sieciowa terminowa tak
PS IMAGO Pack Windows 3 sieciowa terminowa tak
PS IMAGO Pack PRO Windows 3 sieciowa terminowa tak
PS IMAGO Designer Windows 3 sieciowa terminowa tak
PS IMAGO Portal Windows 1 instancja terminowa tak
PS IMAGO Process Windows 3 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Statistics Base Windows 3 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Custom Tables Windows 2 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Regression Windows 1 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Advanced Statistics Windows 1 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Categories Windows 1 sieciowa terminowa tak
IBM SPSS Decision Trees Windows 1 sieciowa terminowa tak

Licencja musi być nowa nigdy nie rejestrowana, nie dopuszcza się licencji typu refurbished Oferty akceptujemy jedynie na realizację całościową. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wyżej wymienionego oprogramowania wraz z licencją uprawniającą Zamawiającego do zgodnego z warunkami umowy korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na własny użytek Zamawiającego. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

Wymagany termin realizacji: do siedmiu dni od zamówienia,
Płatność na podstawie FV w ciągu 14 dni od daty dostawy,

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź nie później niż do 20 czerwca 2023 r. do godz. 14:00.
Termin zobowiązania ofertą do dnia 30-06-2023

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Nazwa Wielkość Data
PS IMAGO PRO Wielkość:153 KB Data:2023-06-13 Pobierz
Data dodania 2023-06-13 12:24:48
Dodane przez