Oprogramowanie MindManager Professional v23 (subskrypcja roczna dla 3 użytkowników)

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:

 Oprogramowanie MindManager Professional v23 (subskrypcja roczna dla 3 użytkowników)

MindManager to zaawansowane narzędzie do tworzenia map myśli, które pozwala użytkownikom na wizualizację procesów, zarządzanie projektami, planowanie strategii i generowanie pomysłów. Jest to aplikacja desktopowa, która jest bardzo elastyczna i może być wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak biznes, nauka, edukacja, marketing i wiele innych. MindManager umożliwia tworzenie map myśli w formacie graficznym, co pozwala na łatwe i intuicyjne organizowanie informacji. Użytkownik może dodawać węzły, linki, obrazy i notatki, które pozwalają zrozumieć cały proces, projekt lub zadanie. Narzędzie to umożliwia również tworzenie hierarchii węzłów, co pozwala na łatwe zorganizowanie informacji. MindManager jest również świetnym narzędziem do planowania projektów. Użytkownik może stworzyć diagramy Gantta, harmonogramy, listy zadań i wiele innych narzędzi, które pomagają w zarządzaniu projektem. Możliwość przypisywania zadań do konkretnych członków zespołu oraz monitorowanie postępu prac pozwala na efektywne zarządzanie projektami.

Maksymalny termin realizacji: 2 tygodnie od daty zamówienia.

Płatność na podstawie FV w ciągu 14 dni od daty dostawy. Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2023 o godz. 16:00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

 

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_MindManager_Professional Wielkość:72 KB Data:2023-06-23 Pobierz
Data dodania 2023-06-23 16:35:46
Dodane przez