Przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy wybranych pracowników KIM lub pracowników firm współpracujący z KIM przy realizacji Badania Założycielskiego przez okres 12 miesięcy.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy wybranych pracowników KIM lub pracowników firm współpracujący z KIM przy realizacji Badania Założycielskiego przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy której wzór stanowi Załącznik nr 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Ofertę wraz ze wskazanymi powyżej dokumentami należy przesłać do 04.09.2023 r. do godz. 12.00  z dopiskiem w temacie maila „Oferta – kontrola wizyt i jakości pracy”-mailem na adres: [email protected].

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Nazwa Wielkość Data
ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.8.8.2023 Wielkość:263 KB Data:2023-08-28 Pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.8.8.2023_wersja edytowalna Wielkość:92 KB Data:2023-08-28 Pobierz
Załącznik nr3 wzór umowy Wielkość:343 KB Data:2023-08-28 Pobierz
Unieważnienie postępowania Wielkość:135 KB Data:2023-09-05 Pobierz
Data dodania 2023-08-28 10:26:38
Dodane przez
Data edycji 2023-09-05 12:54:34
Edytowane przez Paweł Kalinowski