Oprogramowanie Microsoft Project Plan 5 (subskrypcja roczna w chmurze MS dla 1 użytkownika)

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na Oprogramowanie: Microsoft Project Plan 5 (subskrypcja roczna w chmurze MS dla 1 użytkownika)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:

Oprogramowanie:
Microsoft Project Plan 5 (subskrypcja roczna w chmurze MS dla 1 użytkownika)

Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to wyspecjalizowany, zaawansowany i bardzo popularny system oferujące czytelne narzędzia do planowania działań, budowy harmonogramów, nadzorowania realizacji projektów i raportowania.Dodatkowo w planie 5 możliwe jest prowadzenie dowolnego projektu za pomocą opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania projektami i portfelami, które jest idealne dla menagerów portfeli i zasobów oraz dla administratorów zasobów.
Program Project (Plan 5) obejmuje wszystkie funkcje programu (Plan 3), a także dodatkowe funkcje: zarządzanie potrzebami, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, analiza i optymalizacja portfela.

Maksymalny termin realizacji: 2 tygodnie od daty zamówienia.

Płatność na podstawie FV w ciągu 14 dni od daty dostawy. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2024 o godz. 16:00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.
Z poważaniem
Michał Gniadek
Dział IT
Krajowy Instytut Mediów

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_ProjectP5 Wielkość:56 KB Data:2024-01-22 Pobierz
Data dodania 2024-01-22 14:47:49
Dodane przez