Świadczenie usług wsparcia w zakresie rozwoju i utrzymania aplikacji PHP dla Krajowego Instytutu Mediów nr_24-12-024

  • PHP 7 z wykorzystaniem frameworku Lumen, JS, HTML, CSS3, SASS,
  • Bazy danych: PostgreSQL 14.0, Redis (memory cache).
   1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia w zakresie rozwoju i utrzymania aplikacji PHP dla Krajowego Instytutu Mediów, w tym wytwarzania nowych funkcjonalności w aplikacjach posiadanych przez Zamawiającego oraz API tych aplikacji opartych o:
   2. W wymiarze 50 godzin miesięcznie.
 1. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  1. Dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
  2. posiadającą wykształcenie wyższe (min. tytuł inżynier),
  3. posiadającą min. 7 letnie doświadczenie w pracy z zakresu programowania w języku PHP, JavaScript,
  4. posiadającą znajomość frameworka Lumen,
  5. biegła znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MariaDB),
  6. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
   winien złożyć wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z niezbędnymi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. Wskazane w wykazie osoby powinny spełniać warunki opisane w pkt VI.1.1) zapytania ofertowego.
  7. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  8. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji usługi Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki wyboru znajdują się w załącznikach do pobrania

Ofertę należy przesłać do dnia 31.01.2024 r. do godz. 11.00 z dopiskiem w temacie maila Świadczenie usług wsparcia w zakresie rozwoju i utrzymania aplikacji PHP dla Krajowego Instytutu Mediów”, e-mailem na adres: [email protected]

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie_ofertowe_nr_24-12-024 Wielkość:270 KB Data:2024-01-25 Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Wzór umowy Wielkość:214 KB Data:2024-01-25 Pobierz
Odpowiedzi_na_pytania Wielkość:113 KB Data:2024-01-30 Pobierz
Zestawienie otwartych ofert Wielkość:84 KB Data:2024-01-31 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Wielkość:817 KB Data:2024-02-07 Pobierz
Data dodania 2024-01-25 11:58:28
Dodane przez
Data edycji 2024-02-07 13:47:34
Edytowane przez Michał Gniadek