Usługa testów odtworzeniowych backup

Usługi w zakresie wykonania testów odtworzeniowych posiadanych przez Zamawiającego backupów na zasobach serwerowych Wykonawcy

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na usługi w zakresie wykonania testów odtworzeniowych posiadanych przez Zamawiającego backupów na zasobach serwerowych Wykonawcy obejmujące:

1)         analizę i przygotowanie środowiska testowego, które obejmują:

 1. a) dokładną analizę backupów przed odtworzeniem.
 2. b) przygotowanie dedykowanego środowiska wirtualnego dla każdego backupu.
 3. c) konfigurację sieci i zabezpieczeń zgodnie z najlepszymi praktykami.

2)         konfigurację łącznika światłowodowego, które obejmuje:

 1. a) opracowanie szczegółowego planu połączenia światłowodowego.
 2. b) testy wydajności i stabilności łącza.

3)         testowe odtworzenie backupów, które obejmuje:

 1. a) sekwencyjne odtwarzanie backupów z zachowaniem kolejności chronologicznej.
 2. b) weryfikację integralności danych po każdym odtworzeniu.

4)         monitorowanie i optymalizację, które obejmują:

 1. a) monitorowanie wydajności odtworzonych systemów.
 2. b) optymalizację konfiguracji serwerów i sieci pod kątem wydajności.

5)         sprawdzenie poprawności wykonanych backupów, które obejmuje:

 1. a) zorganizowanie sesji demo dla Zamawiającego, prezentującej działanie odtworzonych systemów.
 2. b) zbieranie i analizowanie feedbacku od Zamawiającego.

6)         wykonanie poprawek lub optymalizacji, które obejmuje:

 1. a) wdrażanie poprawek na podstawie oceny Zamawiającego.
 2. b) dodatkowe testy wydajnościowe i bezpieczeństwa.

 

Wymagane będzie podpisanie umowy zawartej w niniejszym zapytaniu do pobrania poniżej

 1. Maksymalny termin realizacji opisany jest w umowie poniżej jednak nie krótszy niż 2 tygodnie od podpisania umowy
 2. Warunki płatności zostały opisane w umowie poniżej
 3. Oferty należy składać na adres [email protected] w terminie do dnia 22 lutego 2024 do godz. 16:00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy do pobrania poniżej w załączeniu

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty

Nazwa Wielkość Data
Usługa testów odtworzeniowych backup Wielkość:4 MB Data:2024-02-19 Pobierz
Data dodania 2024-02-19 13:08:05
Dodane przez