Wynajem drukarek oraz niszczarek wraz z serwisem KIM.16/3/2024

I. Przedmiotem zamówienia jest wynajem drukarek oraz niszczarek wraz z serwisem Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 30120000-6 – Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki oraz potrzeby zamawiającego opisane są w załączniku do pobrania poniżej który jest integralną częścią zapytania.

Wynajem drukarek oraz niszczarek wraz z serwisem o minimalnych parametrach wymienionych poniżej:

 1. Trzy urządzenia wielofunkcyjne kolorowe ze skanerem klasy bizhub C458 typ 1 – podany model jako referencyjny, wykonawca może
  zaproponować inny model zapewniający poniższe wymagania
Wydruk nie mniej niż 45/45 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie dłuższy niż 6 sekund
Podajnik papieru minimum: 2 x 500 A4 (dwa pojedyncze lub jeden podwójny z automatyczną zmianą) + jeden podajnik A3, Gramatura papieru: od 60 do 300 g/m²
Skaner z podajnikiem ADF jednoprzebiegowy kolor / mono + skaner płaski (z szyby)
Fax nie wymagany
Wbudowany lub akcesoryjny czytnik kart zgodny z kartami zamawiającego. W przypadku zmiany systemu kart przez zamawiającego wykonawca dostarczy nowy zgodny czytnik
Możliwość drukowania bez autoryzacji oraz drukowanie z autoryzacją z LDAP, wydruk po przyłożeniu karty kontroli dostępu używanej przez zamawiającego – Użytkownik domenowy wypuszcza wydruk na drukarkę sieciową (serwer wydruku) podczas wydruku zalecane jest aby miał możliwość wybrania czy wydruk ma być bezpieczny (wydruk po autoryzacji kartą zbliżeniową) czy wydruk ma być wykonany niezwłocznie, dopuszczalna opcja instalacji drukarki w dwóch konfiguracjach jako dwa urządzenia.
Skanowanie na folder domowy, pobrany z Active Drirectory z profilu użytkownika po przyłożeniu karty dostępu używanej przez zamawiającego – Użytkownik domenowy skanuje na swój folder domowy, pobrany z Active Drirectory z profilu użytkownika po przyłożeniu karty zbliżeniowej

 

 1. Jedno urządzenie drukujące, laserowe, mono, klasy bizhub 4702P Typ 2– podany model jako referencyjny, wykonawca może zaproponować inny
  model zapewniający poniższe wymagania
Wydruk nie mniej niż 47 str./min A4 wydruk mono
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk nie dłuższy niż 7sek.
Media od A6 do A4
Podajnik papieru minimum 550 A4 , 60–120 g/m²
Skaner – nie wymagany
Fax nie wymagany
Drukarka pracująca w sieci LAN, połączenie LAN RJ45. Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Druk dwustronny – automatyczny
Obciążalność miesięczna: nominalna nie mniej niż 7000 stron
 1. Jedno urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe ze skanerem klasy bizhub C3320i Typ 3 – podany model jako referencyjny, wykonawca
  może zaproponować inny model zapewniający poniższe wymagania
Wydruk nie mniej niż 33/33 str./min w kolorze oraz w czerni i bieli
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie dłuższy niż 7 sekund
Podajnik papieru minimum 250 A4 , 60–120 g/m²
Skaner z podajnikiem ADF kolor / mono + skaner płaski (z szyby) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB
Fax nie wymagany
Drukarka pracująca w sieci LAN, połączenie LAN RJ45. Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Druk dwustronny – automatyczny
Obciążalność miesięczna: nominalna nie mniej niż 65000 stron

 

 1. Jedno urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe ze skanerem klasy bizhub C3320i Typ 4 – podany model jako referencyjny, wykonawca
  może zaproponować inny model zapewniający poniższe wymagania
Wydruk nie mniej niż 33/33 str./min w kolorze oraz w czerni i bieli
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie dłuższy niż 7sekund
Podajnik papieru minimum 700 A4 , 60–120 g/m² (może być w dwóch kasetach)
Skaner z podajnikiem ADF kolor / mono + skaner płaski (z szyby) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB
Fax nie wymagany
Drukarka pracująca w sieci LAN, połączenie LAN RJ45. Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Druk dwustronny – automatyczny
Obciążalność miesięczna: nominalna nie mniej niż 65000 stron

 

 1. Dwie niszczarki dokumentów Securio B32 Typ 1 – podany model jako referencyjny, wykonawca może zaproponować inny model zapewniający
  poniższe wymagania
Niszczarka zgodna z RODO minimum P4 ścinek nie większy niż 4,5×30
Zintegrowany System automatycznego oliwienia
Wydajność cięcia nie mniej niż 14 kartek 80 g/m²
Kosz na ścinki – pojemność kosza niszczarki nie mniej niż 80 litry
Szerokość szczeliny nie mniej niż 310mm
Automatyczny START/STOP
Przystosowana do pracy ciągłej
Niszczone materiały: Papier, Zszywki i spinacze do papieru
 1. Jedna niszczarka dokumentów Securio B32 typ 2 – podany model jako referencyjny, wykonawca może zaproponować inny model zapewniający
  poniższe wymagania
Niszczarka zgodna z RODO minimum P6 ścinek nie większy niż 0,78 x 11 mm
Zintegrowany System automatycznego oliwienia
Wydajność cięcia nie mniej niż 6 kartek 80 g/m²
Kosz na ścinki – pojemność kosza niszczarki nie mniej niż 80 litry
Szerokość szczeliny nie mniej niż 310mm
Automatyczny START/STOP
Przystosowana do pracy ciągłej
Niszczone materiały: Papier, Zszywki i spinacze do papieru

 

 1. Dostawca dostarczy sprzęt do siedziby zamawiającego koszt dostawy i zwrotu sprzętu winien być wliczony w kwotę dzierżawy.
 2. Kwota najmu obejmuje amortyzację urządzeń, materiały eksploatacyjne (bez papieru), koszty przeglądów, napraw i części zamiennych.
 3. Kopia lub wydruk formatu A3 liczona jest jako dwie kopie lub wydruki formatu A4
 4. Minimum 10000 skanów miesięcznie w rozliczeniu globalnym w cenie najmu
 5. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć i wymienić nieodpłatnie wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do naprawy i prawidłowej eksploatacji urządzenia w ilości wynikającej z alertów systemu zdalnego monitorowania. Tonery mogą być dostarczone przesyłką kurierską, zamawiający zgadza się na wymianę samodzielnie o ile wykonawca to umożliwia, Wykonawca bezpłatnie odbiera zużyte części i materiały w tym puste tonery
 6. Dla niszczarek jedno uzupełnienie oleju w roku w cenie najmu
 7. Czas reakcji serwisu na wezwanie wynosi 4 godziny w dni robocze. W przypadku braku możliwości skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin roboczych wynajmujący dostarczy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach technicznych.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się przeszkolić jednorazowo, nieodpłatnie personel obsługujący urządzenie
 9. Wycena powinna zawierać cenę za każdy typ urządzenia oraz koszt wydruku mono / kolor (jeżeli dotyczy) dla strony A4 niezależnie od poziomu zadrukowania. Oferent powinien wskazać także inne koszty jeżeli takowe przewiduje
 10. Czas trwania umowy 36 miesięcy. Umowa może być rozwiązana za 3 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
 11. Maksymalny termin realizacji: 1 tydzień od daty zamówienia. Zamówienie może zostać rozłożone przez zamawiającego na części, na okres trzech miesięcy, rozliczenie za dostarczony sprzęt proporcjonalnie do dostarczonej części
 12. W ofercie należy zawrzeć:
  – model urządzenia
  – cenę wynajmu
  – cenę serwisu – koszt wydruku strony mono i kolor przy założeniu ilościowym wydruków 7000 szton czarno-białych oraz 5000 stron kolorowych dla każdego typu urządzenia drukującego. Podane ilości stanowią jedynie podstawę do wyboru oferty i nie są deklarowaną ani minimalną ilością wydruków miesięcznie
  – dodatkowe koszty wymagane do spełnienia podanych kryteriów
 13. Ofertę należy przesłać do dnia 29.03.2024 r. do godz. 12.00 z dopiskiem w temacie maila „Wynajem drukarek oraz niszczarek wraz z serwisem”- e-mailem na adres: postę[email protected]

W dniu 19-04-2024 opublikowano unieważnienie postępowania, wiecej informacji w załączeniu


 

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie-ofertowe_KIM.Z.19.3.2024_v2 Wielkość:87 KB Data:2024-03-25 Pobierz
Uniewaznienie2 Wielkość:319 KB Data:2024-04-19 Pobierz
Data dodania 2024-03-25 14:02:25
Dodane przez
Data edycji 2024-04-19 17:17:11
Edytowane przez Michał Kulesa