ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.30.3.2024 - Sukcesywna dostawa foteli obrotowych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 70 foteli obrotowych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Dostawa odbędzie się w 2 częściach, zgodnie z cząstkowymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane następujące dokumenty:

  1. Formularz oferty, którego wzór stanowi – Zał. nr. 1 do zapytania ofertowego
  2. ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, którego wzór stanowi – Zał. nr. 2 do zapytania ofertowego
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi – Zał. nr. 3 do zapytania ofertowego
  4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

Ofertę należy przesłać do dnia 18.04.2024 r. do godz. 12:00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta – KIM.Z.30.3.2024 FOTELE OBROTOWE” – e-mailem na adres: postę[email protected]

Dokumenty

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe nr KIM.Z.30.3.2024 - fotele obrotowe Wielkość:240 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.30.3.2024 - Formularz ofertowy Wielkość:67 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.30.3.2024 - OPZ_ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY Wielkość:55 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.30.3.2024 - Oświadczenia Wykonawcy Wielkość:51 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.30.3.2024 - Wzór umowy Wielkość:78 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 2 do Umowy nr ... - wzór protokołu odbioru Wielkość:14 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zał. nr 4 do Umowy nr ... - KLAUZULA INFORMACYJNA Wielkość:17 KB Data:2024-04-11 Pobierz
Zestawienie otwartych ofert Wielkość:88 KB Data:2024-04-18 Pobierz
KIM.Z.30.3.2024 - Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Wielkość:405 KB Data:2024-05-09 Pobierz
Data dodania 2024-04-11 13:14:37
Dodane przez
Data edycji 2024-05-09 12:58:06
Edytowane przez Konstanty Plesiński