Nazwa postępowania: Świadczenie usług eksperckich na rzecz Krajowego Instytutu Mediów w podziale na części.

Nr referencyjny postępowania KIM.11.2021

Więcej Autor: Michał Kulesa

Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących umowy ramowej na realizację badań CAPI Krajowego Instytutu Mediów ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa

znak sprawy: KIM.13.2021

Więcej Autor: Adam Ratański

„Dostawa papierowych bonów towarowych dla Krajowego Instytutu Mediów, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa uprawniających do zakupu towarów i usług w punktach handlowych...

znak sprawy: KIM.12.2021

Więcej Autor: Adam Ratański

Umowa ramowa na świadczenie usług obsługi zewnętrznej infolinii

Nr referencyjny postępowania KIM.7.2021

Więcej Autor: Adam Ratański