Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin

„Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin” znak sprawy: KIM/8/2022

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl.
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690900.
Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 359 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Nazwa Wielkość Data
Informacja do pobrania Wielkość:47 KB Data:2022-11-17 Pobierz
Data dodania 2022-11-16 15:49:00
Dodane przez
Data edycji 2022-11-17 10:53:53
Edytowane przez Michał Kulesa