Ogłoszenie o pracę [KIM.2023.OP.PZP.3]

Krajowy Instytut Mediów, poszukuje osobę na stanowisko: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie i prowadzenie planu zamówień publicznych oraz planu postępowań
 • Pozyskiwanie informacji od wnioskodawcy w celu opracowania projektu dokumentacji m.in. opisu przedmiotu zamówienia, OPiW, SWZ, zaproszenia do negocjacji, przygotowanie wzoru umowy
 • Przygotowywanie projektu dokumentacji dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowań na dostawy i usługi badawcze (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
 • Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa postępowań w ww. zakresie, po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji przez osoby upoważnione
 • Realizacja procesów zakupowych przy korzystaniu z platformy zakupowej
 • Bieżące prowadzenie i archiwizacja dokumentacji
 • Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w tym organizacja prac komisji od strony organizacyjno-technicznej
 • Opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami przez innych pracowników pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących wytycznych oraz regulacji wewnętrznych
 • Wsparcie pracowników merytorycznych w zakresie wyjaśnienia przepisów ustawy o PZP
 • Sporządzenia analizy potrzeb i wymagań, monitorowania umów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie rejestru toczących się i zakończonych postępowań oraz udział w sporządzaniu sprawozdań z udzielonych zamówień
 • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołanie i udział w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań

 

Wymagania:

 • Minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych/ Głównego Specjalisty
 • Wykształcenie Wyższe Magisterskie, Prawo
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Biegła znajomość pakietu MS Excel, Word
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Adekwatne wynagrodzenie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności

Zgłoszenia w postaci CV, prosimy kierować na adres: [email protected]  W temacie wiadomości proszę napisać Stanowisko: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, niemniej jednak zaznaczamy, że będziemy mogli się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

W zgłoszeniu proszę dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Instytut Mediów w procesie rekrutacji moich danych osobowych, podanych w złożonych przeze mnie dokumentach.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”). Krajowy Instytut Mediów w Warszawie jako administrator danych informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa (dalej jako „Administrator”. 2) W sprawach związanych z ochrona danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem za pomocą adresu e-mail: [email protected] 3) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania/sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 20, 00-193 Warszawa) 4) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO która może zostać odwołana w każdym momencie. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych jest dobrowolne. 5) Podanie przez Panią/ Pana innych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a). W każdym momencie może Pani/ Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie usuwane. W przypadku braku procesu rekrutacji nie przechowujemy dokumentacji aplikacyjnej. 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy. 9) W dokumentacji aplikacyjnej należy dodać zgodę następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach rekrutacyjnych” oraz „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną” 02/2023

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o Pracę_Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Wielkość:143 KB Data:2023-02-07 Pobierz
Data dodania 2023-02-07 13:07:20
Dodane przez