Zakup licencji na oprogramowanie ManageEngine Mobile Device Manager Plus Professional firmy ZOHO Corporation Private Ltd.

Szanowni Państwo,

Krajowy Instytut Mediów zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:
1.  subskrypcję licencji oprogramowania ManageEngine Mobile Device Manager Plus Professional firmy ZOHO Corporation Private Limited w zakresie:
1.1.       ManageEngine Mobile Device Manager Plus Professional w wersji On Premise na 3070 urządzeń – licencja na okres 1 roku oraz dostęp dla 3 techników (w tym jeden z uprawnieniami administracyjnymi);
1.2.       ManageEngine Mobile Device Manager Plus Professional w wersji Cloud na 70 urządzeń – licencja na okres 1 roku oraz dostęp dla 1 technika z uprawnieniami administracyjnymi;
2.  dostęp do aktualizacji oprogramowania (upgrade, update, service pack, itp.) przez okres licencjonowania;
3.  dostęp do wsparcia technicznego dla przedmiotowego oprogramowania i dla techników przez okres licencjonowania;
4.  płynne wdrożenie (tzn. nie powodujące przerw w działaniu oprogramowania) zakupionej licencji oprogramowania na urządzeniach mobilnych  (smartfonach i tabletach) Zamawiającego (obecna wdrożona licencja jest realizowana do 4 marca 2023 włącznie);
5.  szkolenie dla personelu Zamawiającego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail: [email protected] . Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2023 do godz. 12:00. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
3.1. KIM.MDM.2023 Zapytanie ofertowe (sig) Wielkość:802 KB Data:2023-02-10 Pobierz
3.2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Wielkość:113 KB Data:2023-02-10 Pobierz
3.3. Załącznik nr 2 OPZ Wielkość:160 KB Data:2023-02-10 Pobierz
3.4. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wielkość:152 KB Data:2023-02-10 Pobierz
Data dodania 2023-02-10 13:44:48
Dodane przez