Dostawa 30 tabletów wraz z dedykowanymi etui [Zapytanie ofertowe NR KIM.Z.17.2.2023]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 tabletów wraz z etui opisanym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, wyposażony w ładowarkę, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Ofertę należy przesłać do dnia 24.03.2023 do godz. 15.00  z dopiskiem w temacie maila „Oferta – dostawa tabletów”- mailem na adres: [email protected].

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.17.2.2023_pdf Wielkość:319 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.17.2.2023_wersja edytowalna Wielkość:95 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Załącznik nr 3_Wzór Umowy_KIM.Z.17.2.2023_pdf Wielkość:170 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr KIM.Z.17.2.2023_pdf Wielkość:56 KB Data:2023-03-27 Pobierz
Data dodania 2023-03-13 12:06:30
Dodane przez
Data edycji 2023-03-27 10:44:29
Edytowane przez Paweł Kalinowski