Świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii rozmów wychodzących [Zapytanie ofertowe NR KIM.Z.18.2.2023]

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez Zamawiającego cząstkowych zamówień na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi zewnętrznej infolinii w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać do dnia 17.03.2023 do godz. 15.00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta – Usługi CC-KONTROLA”- mailem na adres: [email protected].

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.18.2.2023_pdf Wielkość:361 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.18.2.2023_wersja edytowalna Wielkość:107 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Załącznik nr 3 Wzór umowy_KIM.Z.18.2.2023_pdf Wielkość:343 KB Data:2023-03-13 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr KIM.Z.18.2.2023_pdf Wielkość:57 KB Data:2023-03-22 Pobierz
Data dodania 2023-03-13 12:25:19
Dodane przez
Data edycji 2023-03-22 11:58:36
Edytowane przez Paweł Kalinowski