Usługi operatora telefonii internetowej VoIP (ang. voice over internet protocol), na okres 5 miesięcy [Zapytanie ofertowe NR KIM.Z.17.5.2023]

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez Zamawiającego zamówień na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług operatora telefonii internetowej VoIP (ang. voice over internet protocol), na okres 5 miesięcy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać do dnia 31.05.2023 do godz. 15.00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta na usługi operatora telefonii internetowej VoIP”– mailem na adres: [email protected].

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

 

W toku prowadzonego postępowania nie dokonano wyboru Wykonawcy

 

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.17.5.2023_pdf Wielkość:295 KB Data:2023-05-25 Pobierz
Zapytanie ofertowe_KIM.Z.17.5.2023_wersja_edytowalna Wielkość:97 KB Data:2023-05-25 Pobierz
Załącznik-nr-3-Istotne-postanowienia-przyszlej-umowy_KIM.Z.17.5.2023.pdf Wielkość:235 KB Data:2023-05-25 Pobierz
Data dodania 2023-05-25 12:51:14
Dodane przez
Data edycji 2023-06-05 13:10:08
Edytowane przez Paweł Kalinowski