Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie i prowadzenie planu zamówień publicznych oraz planu postępowań
 • Pozyskiwanie informacji od wnioskodawcy w celu opracowania projektu dokumentacji m.in. opisu przedmiotu zamówienia, OPiW, SWZ, zaproszenia do negocjacji, przygotowanie wzoru umowy
 • Przygotowywanie projektu dokumentacji dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowań na dostawy i usługi badawcze (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP)
 • Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa postępowań w ww. zakresie, po uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji przez osoby upoważnione
 • Realizacja procesów zakupowych przy korzystaniu z platformy zakupowej
 • Bieżące prowadzenie i archiwizacja dokumentacji
 • Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w tym organizacja prac komisji od strony organizacyjno-technicznej
 • Opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami przez innych pracowników pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących wytycznych oraz regulacji wewnętrznych
 • Wsparcie pracowników merytorycznych w zakresie wyjaśnienia przepisów ustawy o PZP
 • Sporządzenia analizy potrzeb i wymagań, monitorowania umów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie rejestru toczących się i zakończonych postępowań oraz udział w sporządzaniu sprawozdań z udzielonych zamówień
 • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołanie i udział w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań

Nasze wymagania:

 • 3 lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych/ Głównego Specjalisty
 • Wykształcenie Wyższe Magisterskie, Prawo
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Biegła znajomość pakietu MS Excel, Word
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi

To oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Adekwatne wynagrodzenie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności

Zgłoszenia w postaci CV, prosimy kierować na adres: [email protected]  W temacie wiadomości proszę napisać Stanowisko: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, niemniej jednak zaznaczamy, że będziemy mogli się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

W zgłoszeniu proszę dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Instytut Mediów w procesie rekrutacji moich danych osobowych, podanych w złożonych przeze mnie dokumentach.

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o Pracę: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Wielkość:143 KB Data:2023-06-12 Pobierz
Data dodania 2023-06-12 16:03:04
Dodane przez