Dyrektor ds. Organizacyjnych

Zakres obowiązków:

 • Planowanie strategiczne i operacyjne: Opracowywanie długoterminowej wizji i sposobów pracy Pionu Organizacyjnego, będącego obszarem wsparcia dla Pionów Badań, IT i Finansów oraz przyszłych obszarów funkcjonalnych KIM.
 • Zarządzanie zespołem: Kierowanie Pionem Organizacyjnym i w ramach tego Pionu zarządzanie wybranymi obszarami funkcjonowania organizacji (e.g. obszar prawny, zamówień publicznych, HR, operacyjny, administracyjny, finansowy, kontroli i zgodności). Motywowanie i rozwijanie pracowników, tworzenie atmosfery współpracy i efektywnej komunikacji.
 • Koordynowanie prac w wymiarze organizacyjnym pozostałych wybranych obszarów funkcjonalnych KIM i moderowanie prac wybranych zespołów składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, motywowanie, tworzenie atmosfery współpracy i efektywnej komunikacji.
 • Doskonalenie procesów operacyjnych obszarów Badań, IT i przyszłych obszarów funkcjonalnych: Współudział w analizie i optymalizacji tych procesów, w celu zwiększenia efektywności, poprawy jakości pracy zespołów.
 • Planowanie zasobów: Efektywne planowanie i wykorzystanie zasobów niezbędnych w obszarze Pionu Organizacyjnego, koordynowanie planowania zasobów pozostałych obszarów funkcjonalnych KIM poprzez analizy potrzeb i efektywności zakupów, w tym specjalistycznego sprzętu i narzędzi badawczych, w celu zapewnienia realizacji projektów badawczych na najwyższym poziomie
 • Zarządzanie jakością: Nadzór nad kontrolą jakości procesów operacyjnych Pionu Organizacyjnego oraz pozostałych wybranych obszarów funkcjonalnych KIM, wprowadzanie i monitorowanie procedur zapewnienia jakości, identyfikacja obszarów poprawy i wdrażanie działań korygujących.
 • Współpraca z klientami i innymi interesariuszami Pionu Organizacyjnego i pozostałych obszarów funkcjonalnych adekwatnie do potrzeb: Budowanie długotrwałych relacji z krytycznymi dostawcami zewnętrznymi, zapewnienie wysokiego poziomu współpracy.

Wymagania:

 • Doświadczenie: Minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, preferowane w organizacjach sektora publicznego o charakterze technologicznym, JGB, podlegających rygorowi finansów publicznych i PZP
 • Wykształcenie: Wyższe wykształcenie w dziedzinie organizacji, zarządzania, logistyki
 • Umiejętności przywódcze: Doskonałe umiejętności przywódcze, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, zdolność do inspiracji, motywowania i kierowania zespołem.
 • Doskonała organizacja: Zdolność do efektywnego planowania, koordynowania i monitorowania projektów o różnym charakterze, w szczególności opartych na technologii
 • Rozumienie procesów planowania i realizacji produktów KIM opartych na badaniach ilościowych, jakościowych oraz badaniach opartych o mierniki pasywne
 • Znajomość zagadnień związanych z finansami organizacji / przedsiębiorstw.
 • Znajomość zagadnień prawnych funkcjonowania organizacji JGB, sektora publicznego, działających w rygorach PZP
 • Rozumienie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w branży opartej na technologii
 • Analityczne myślenie: Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów z nastawieniem na rezultat
 • Komunikacja i negocjacje: Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne w celu skutecznej współpracy z pracownikami i dostawcami zewnętrznymi

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Biuro w doskonałej lokalizacji
 • Możliwość rozwoju oraz ciekawą pracę w rozwijającej się organizacji

Zgłoszenia w postaci CV, prosimy kierować na adres: [email protected]  W temacie wiadomości proszę napisać Stanowisko: Dyrektor ds. Organizacyjnych. Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, niemniej jednak zaznaczamy, że będziemy mogli się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

W zgłoszeniu proszę dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Instytut Mediów w procesie rekrutacji moich danych osobowych, podanych w złożonych przeze mnie dokumentach.

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o Prace_Dyrektor ds. Organizacyjnych Wielkość:141 KB Data:2023-07-05 Pobierz
Data dodania 2023-07-05 16:53:13
Dodane przez