ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.6.1.2024

Świadczenie usług informatycznych w zakresie programowania PHP dla Krajowego Instytutu Mediów.

I.      Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług informatycznych w zakresie programowania PHP dla Krajowego Instytutu Mediów. Treść zapytania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki  do pobrania poniżej

II.      Sposób złożenia oferty:
1.     Ofertę wraz ze wskazanymi powyżej dokumentami należy przesłać do dnia 12.01.2024 r. do godz. 13:00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta – Świadczenie usług informatycznych w zakresie programowania PHP dla Krajowego Instytutu Mediów” – mailem na adres: [email protected].
2.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, wskazanego w pkt. 1, przy czym do biegu terminu nie wlicza się terminu składania ofert.
3.     Ofertę składa się w języku polskim, w postaci elektronicznej, przy czym przez postać elektroniczną oferty należy rozumieć ofertę sporządzoną i przekazaną w formie elektronicznej, jak i ofertę sporządzoną w formie pisemnej i przekazanej w postaci skanu.
4.     Oferta musi być podpisana elektronicznie (tj. podpis zaufany lub podpis kwalifikowany) przez osoby uprawnione lub umocowane do reprezentacji Wykonawcy.
5.     W przypadku, gdy osoba jest uprawniona, umocowana do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, należy je złożyć wraz z ofertą.
6.     Oferta nie podpisana lub podpisana przez osobę nieumocowaną do reprezentowania Wykonawcy zostanie uznana przez Zamawiającego za niezłożoną w postępowaniu

W dniu 10.01.2024 r. dokonano modyfikacji Zapytania Ofertowego poprzez dodanie załączników  do Zapytania Ofertowego

W dniu 16.01.2024 r. w plikach do pobrania umieszczono Zestawienie otwartych ofert złożonych do niniejszego  Zapytania Ofertowego

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe nr KIM-Z-6-1-2024 Wielkość:79 KB Data:2024-01-08 Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr KIM-Z-6-1-2024 - Wzór umowy Wielkość:66 KB Data:2024-01-08 Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 10.01.2024 r. Wielkość:563 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr KIM-Z-6-1-2024 - Wzór umowy-modyfikacja z dnia 10.01.2024 r. Wielkość:367 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Odpowiedzi na pytania Wielkość:116 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Zestawienie otwartych ofert Wielkość:216 KB Data:2024-01-16 Pobierz
Informacja o niedokonaniu wyboru Wielkość:479 KB Data:2024-01-16 Pobierz
Data dodania 2024-01-08 22:49:21
Dodane przez
Data edycji 2024-01-16 17:28:16
Edytowane przez Michał Gniadek