KIM.4.2023 Świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii niezbędnej do organizacji zadań statutowych Instytutu

Więcej Autor: Michał Gniadek

KIM.3.2023 Kompleksowe usługi prawne dla KIM

Więcej Autor: Marek Siołkowski

„Usługa administracji IT” znak sprawy: KIM.2.2023

Więcej Autor: Michał Kulesa

„Badanie Założycielskie” znak sprawy: KIM.1.2023

Więcej Autor: Michał Kulesa