ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.7.1.2024

Świadczenie usługi pozyskania osób wykonujących pracę tymczasową i prowadzenia ich obsługi kadrowo płacowej oraz przekazania tych osób Zamawiającemu, występującemu w charakterze pracodawcy użytkownika, do realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi pracy tymczasowej. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

 

Ofertę należy przesłać do dnia 24.01.2024 r. do godz. 14.00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta – Usługi pozyskania pracowników tymczasowych”– mailem na adres: [email protected].

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowania oferty.

 

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie Ofertowe_KIM.Z.7.1.2024 Wielkość:388 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Zapytanie Ofertowe_KIM.Z.7.1.2024_wersja edytowalna Wielkość:284 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego_KIM.Z.7.1.2024_Wzór Umowy Wielkość:326 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego_KIM.Z.7.1.2024_Oświadczenie_przepisy sankcyjne Wielkość:106 KB Data:2024-01-10 Pobierz
Odpowiedzi na pytania_22.01.2024 Wielkość:314 KB Data:2024-01-22 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Wielkość:413 KB Data:2024-01-29 Pobierz
Data dodania 2024-01-10 12:06:45
Dodane przez
Data edycji 2024-01-29 11:10:23
Edytowane przez Paweł Kalinowski