Nazwa postępowania: Świadczenie usług eksperckich na rzecz Krajowego Instytutu Mediów w podziale na części.

Loading

Nazwa postępowania: Świadczenie usług eksperckich na rzecz Krajowego Instytutu Mediów w podziale na części.

Loading

Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących umowy ramowej na realizację badań CAPI Krajowego Instytutu Mediów ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa

Loading

„Dostawa papierowych bonów towarowych dla Krajowego Instytutu Mediów, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa uprawniających do zakupu towarów i usług w punktach handlowych…

Loading