Dostawa telefonów komórkowych dla Krajowego Instytutu Mediów”
znak sprawy: KIM/16/2022

Loading

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów.

Loading

Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
dotyczących stworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu do udostepnienia
i przeglądania danych z badań Krajowego Instytut Mediów

Loading

Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego
Instytutu Mediów i ich rodzin” znak sprawy: KIM/14/2022

Loading

20 x Microsoft 365 Business Standard PL CSP, w rozliczeniu miesięcznym

Loading