ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.19.4.2024 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Przetwarzanych w Krajowym Instytucie Mediów

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Krajowym Instytucie Mediów, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych.

  • W zakresie 1080 godzin.
  • W okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane następujące dokumenty:

  • Formularz oferty, którego wzór stanowi – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  • Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  • Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.05.2024 r. do godz. 11:00 z dopiskiem w temacie
maila „Oferta – Usługi IOD”- e-mailem na adres: postę[email protected]

Dokumenty

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe nr KIM.Z.19.4.2024 - Usługa IOD Wielkość:261 KB Data:2024-04-29 Pobierz
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - OPZ Wielkość:119 KB Data:2024-04-29 Pobierz
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - Formularz ofertowy Wielkość:66 KB Data:2024-04-29 Pobierz
Zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - Wykaz osób Wielkość:69 KB Data:2024-04-29 Pobierz
Zał. nr 4 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - Oświadczenie wykonawcy Wielkość:54 KB Data:2024-04-29 Pobierz
Zał. nr 5 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - Wzór umowy Wielkość:152 KB Data:2024-04-29 Pobierz
KIM.Z.19.4.2024 - Odpowiedzi na pytania 1 Wielkość:69 KB Data:2024-05-06 Pobierz
Zmodyfikowane 06.05.2024 - Zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.19.4.2024 - Wykaz osób Wielkość:69 KB Data:2024-05-06 Pobierz
KIM.Z.19.4.2024 - Zestawienie otwartych ofert Wielkość:91 KB Data:2024-05-08 Pobierz
KIM.Z.19.4.2024 - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Wielkość:113 KB Data:2024-05-20 Pobierz
Data dodania 2024-04-29 16:24:45
Dodane przez
Data edycji 2024-05-20 16:57:37
Edytowane przez Michał Gniadek