ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.12.5.2024 - Kompleksowa usługa utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości dla Krajowego Instytutu Mediów.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości w siedzibie Krajowego Instytutu Mediów, wraz z dostawą środków czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

  • 90910000-9 – Usługi sprzątania
  • 90919200-4 – Usługi sprzątania biur
  • 39830000-9 – Środki czyszczące.

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć podpisane następujące dokumenty:

  • Formularz oferty, którego wzór stanowi – Załącznik nr 2
  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi – Załącznik nr 3
  • Wykaz usług, którego wzór stanowi – Załącznik nr 5
  • Wykaz osób, którego wzór stanowi – Załącznik nr 6
  • Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

 

Ofertę należy przesłać do dnia 29.05.2024 r. do godz. 15:00 z dopiskiem w temacie maila „Oferta – Usługi utrzymania czystości” – e-mailem na adres: postę[email protected]

 

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie ofertowe nr KIM.Z.12.5.2024 - Usługa utrzymania czystości w KIM Wielkość:259 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - OPZ Wielkość:318 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - Formularz oferty Wielkość:68 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - Oświadczenie wykonawcy Wielkość:54 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - Wzór umowy Wielkość:229 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - Wykaz usług Wielkość:20 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Zał. nr 6 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.12.5.2024 - Wykaz osób Wielkość:21 KB Data:2024-05-24 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.05.2024 Wielkość:80 KB Data:2024-05-27 Pobierz
Odpowiedzi na pytania_02 28.05.2024 Wielkość:81 KB Data:2024-05-28 Pobierz
Zestawienie otwartych ofert Wielkość:107 KB Data:2024-05-29 Pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Wielkość:356 KB Data:2024-06-04 Pobierz
Data dodania 2024-05-24 15:28:26
Dodane przez
Data edycji 2024-06-04 16:45:50
Edytowane przez Konstanty Plesiński