Nazwa postępowania: Badanie gotowości gospodarstw domowych do odbioru sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC

Nr referencyjny: KIM.3.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22142f9f-bb22-4136-abde-a68e7c90bccf

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
ogłoszenie o wyniku postępowania Wielkość:66 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wielkość:416 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert_05.07 Wielkość:495 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamowienia_KIM.3.2021 Wielkość:492 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załączniki nr 3-9 do SWZ-wersja edytowalna Wielkość:38 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ-Wzór Umowy_24.06.2021 Wielkość:439 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 1 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia_24.06.2021 Wielkość:513 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Specyfikacja Warunków Zamówienia_24.06.2021 Wielkość:643 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Wielkość:96 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Data dodania 2021-06-24 15:59:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:42:03
Edytowane przez