Nazwa postępowania: Dostawa, wdrożenie systemu wspierającego realizację Badania Założycielskiego

Nr referencyjny postępowania: KIM.2.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a6e9aec-7381-485f-8d8c-8bcdbe1884d1

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wielkość:107 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze Wielkość:693 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert_24.06 Wielkość:208 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamowienia_KIM.2.2021 Wielkość:201 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 21.06.2021 Wielkość:158 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 10 do SWZ_wykaz osób warunki_20210610 Wielkość:31 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania Wielkość:13 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 8 do SWZ_wzór oświadczenia zakres wykonywanych usług_20210610-1 Wielkość:26 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 7_wzór formularza ofertowego_20210610 Wielkość:46 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz_osób_warunki_20210610 Wielkość:35 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz usług_20210610 Wielkość:41 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie_grupa_kapitałowa_20210610 Wielkość:338 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 3 do SWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego_20210610 Wielkość:28 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ IPU-1 Wielkość:299 KB Data:2022-05-02 Pobierz
SWZ-1 Wielkość:381 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu KIM-1-2 Wielkość:127 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Data dodania 2021-06-11 15:47:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:42:38
Edytowane przez