Dostawa papierowych bonów towarowych [Zapytanie ofertowe Nr KIM.Z.14.8.2023]

Loading

Przeprowadzenie kontroli wizyt i jakości pracy [Zapytanie ofertowe NR KIM.Z.8.8.2023]

Loading

Specjalista ds. realizacji badań

Loading

Supervisor Call Center

Loading

Usługi operatora telefonii internetowej VoIP (ang. voice over internet protocol)

Loading

Specjalista ds. Kontroli

Loading

Usługa najmu zestawów komputerowych wraz z asystą techniczną

Loading

Ankieter Telefoniczny

Loading

Usługa dostępu do elektronicznego systemu zarządzania procesem rekrutacji online

Loading

Usługa dostępu do portali rekrutacyjnych o zasięgu ogólnopolskim

Loading