Nazwa postępowania: Badanie Założycielskie

Nr referencyjny postępowania KIM.1.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9131b5b-a5ae-4b80-a448-62e5556e9aa0

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o wyniku postępowania Wielkość:176 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Unieważnienie postępowania Wielkość:236 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Wielkość:165 KB Data:2022-05-02 Pobierz
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Wielkość:651 KB Data:2022-05-02 Pobierz
ogłoszenie - sprostowanie - związanie ofertą Wielkość:70 KB Data:2022-05-02 Pobierz
ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert Wielkość:78 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM 1.2021 - zmiana terminu składania ofert oraz warunku dot. wadium Wielkość:160 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM1.2021 - modyfikacja oraz dodatkowe wyjaśnienia Wielkość:170 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM1.2021 - odpowiedzi na pytania_4 Wielkość:145 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM1.2021 - odpowiedzi na pytania_3 Wielkość:158 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM1.2021 - odpowiedzi na pytania_2 Wielkość:569 KB Data:2022-05-02 Pobierz
KIM1.2021 - odpowiedzi na pytania Wielkość:432 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Zmiana terminu składania ofert Wielkość:65 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załączniki 3-8 Wielkość:46 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz JEDZ - edytowalny Wielkość:182 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz JEDZ Wielkość:552 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy Wielkość:801 KB Data:2022-05-02 Pobierz
SWZ Wielkość:1 MB Data:2022-05-02 Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Wielkość:200 KB Data:2022-05-02 Pobierz
Data dodania 2021-05-18 15:31:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:43:12
Edytowane przez